cs:spravce:pripojovani:radius:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:radius:uvod [2017/10/19 19:07]
Jiří Bořík [Připojení k eduroam.cz: RADIUS]
cs:spravce:pripojovani:radius:uvod [2018/02/18 11:51]
Jiří Bořík [Microsoft NPS]
Line 15: Line 15:
 ===== Microsoft NPS ===== ===== Microsoft NPS =====
  
-Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft. Ty [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​souhrn#​pozadavky_na_radius_server|technické požadavky]] které nesplňuje nejsou překážkou pro zapojení do eduroamu. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě,​ nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí.+Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft. Ty [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​souhrn#​pozadavky_na_radius_server|technické požadavky]]které nesplňujenejsou překážkou pro zapojení do eduroamu. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě,​ nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí.
  
 ===== Cisco ISE ===== ===== Cisco ISE =====
Last modified:: 2020/01/06 08:52