cs:spravce:pripojovani:radius:nps

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:nps [2019/09/24 17:00]
caslavsky@cesnet.cz Uprava popisu testovaciho uctu, import export prohozeni.
cs:spravce:pripojovani:radius:nps [2019/09/24 17:01] (current)
caslavsky@cesnet.cz Odstraneni alert boxu v uvodu
Line 1: Line 1:
 ====== Microsoft Network Policy Server pro eduroam ====== ====== Microsoft Network Policy Server pro eduroam ======
- 
-<box red> 
-Tento text je ve stádiu vzniku tj. **ROZPRACOVANÝ** nemusí být kompletní a konzistetní</​box>​ 
  
 Tento návod Vás provede instalací Network Policy Serveru na Microsoft Server 2019 a všech potřebných součástí pro jeho zprovoznění. ​ Tento návod Vás provede instalací Network Policy Serveru na Microsoft Server 2019 a všech potřebných součástí pro jeho zprovoznění. ​
Last modified:: 2019/09/24 17:00