cs:spravce:pripojovani:radius:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:hosted [2018/11/09 14:49]
semik@cesnet.cz [Informace potřebné pro zprovoznění služby]
cs:spravce:pripojovani:radius:hosted [2018/12/10 10:39] (current)
semik@cesnet.cz [Informace potřebné pro zprovoznění služby]
Line 31: Line 31:
   * TCP/2083 z radius1.eduroam.cz a na radius1.eduroam.cz ​   * TCP/2083 z radius1.eduroam.cz a na radius1.eduroam.cz ​
   * TCP/80 a TCP/443 minimálně na servery s aktualizacemi,​ ideálně neblokovaný odchozí provoz   * TCP/80 a TCP/443 minimálně na servery s aktualizacemi,​ ideálně neblokovaný odchozí provoz
-  * ICMP PING z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz+  * ICMP PING z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz ​(stačí když odpoví server zajištující NAT)
   * UDP/1812 z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz   * UDP/1812 z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz
  
Last modified:: 2018/12/10 10:39