cs:spravce:pripojovani:radius:hosted

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:radius:hosted [2018/11/09 14:49]
Jan Tomášek [Informace potřebné pro zprovoznění služby]
cs:spravce:pripojovani:radius:hosted [2019/10/07 09:10]
Jan Tomášek [Informace potřebné pro zprovoznění služby]
Line 28: Line 28:
  
 Síťový přístup k poskytnutému serveru: Síťový přístup k poskytnutému serveru:
-  * TCP/ssh z rozsahu ​195.113.134.128/​25 a 2001:​718:​1:​6::/​64+  * TCP/ssh z rozsahů ​195.113.134.128/​25, 195.113.222.99/​28 ​a 2001:​718:​1:​6::/64, 2001:​718:​1:​13::/64
   * TCP/2083 z radius1.eduroam.cz a na radius1.eduroam.cz ​   * TCP/2083 z radius1.eduroam.cz a na radius1.eduroam.cz ​
   * TCP/80 a TCP/443 minimálně na servery s aktualizacemi,​ ideálně neblokovaný odchozí provoz   * TCP/80 a TCP/443 minimálně na servery s aktualizacemi,​ ideálně neblokovaný odchozí provoz
-  * ICMP PING z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz+  * ICMP PING z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz ​(stačí když odpoví server zajištující NAT)
   * UDP/1812 z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz   * UDP/1812 z ermon.cesnet.cz a ermon2.cesnet.cz
  
Last modified:: 2020/06/03 13:30