cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_proxy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_proxy [2017/11/08 16:10]
Václav Mach
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_proxy [2017/11/08 16:11] (current)
Václav Mach
Line 19: Line 19:
 </​file>​ </​file>​
  
-Upravte sekci ''​downRADIUS::''​. Pro každý RADIUS server musí být uvedeno hostname, IP adresa a sdílené tajemství.+Upravte sekci ''​downRADIUS:''​. Pro každý RADIUS server musí být uvedeno hostname, IP adresa a sdílené tajemství.
  
-Detailní popis všech parametrů používaných v souboru '​host_vars/​$radius.yml''​ je na [[https://​github.com/​CESNET/​ansible-freeradius/​blob/​master/​Parameters.md|Githubu]].+Detailní popis všech parametrů používaných v souboru ​''​host_vars/​$radius.yml''​ je na [[https://​github.com/​CESNET/​ansible-freeradius/​blob/​master/​Parameters.md|Githubu]].
  
 ==== Definice AP ==== ==== Definice AP ====
Last modified:: 2017/11/08 16:11