cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_idpsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_idpsp [2017/11/08 14:38]
Václav Mach
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook_idpsp [2017/11/08 16:08]
Václav Mach
Line 38: Line 38:
 ==== Úprava LDAPu ==== ==== Úprava LDAPu ====
  
-Definici vašeho LDAP serveru musíte uvést do souboru ''​host_vars/​$radius.yml''​. Otevřete soubor v textovém editoru a upravte hodnotu hodnotu klíče ''​URL''​. +Definici vašeho LDAP serveru musíte uvést do souboru ''​host_vars/​$radius.yml''​. Otevřete soubor v textovém editoru a upravte hodnotu hodnotu klíče ''​URL''​. ​Za jméno serveru uveďte port 636, na kterém komunikuje ​zabezpečená varianta protokolu ldap. Hodnotou ​klíče ''​CAChain'' ​je certifikát,​ který se použije pro ověření serveru, na kterém beží ldap.
- +
-Pokud chcete použít ​zabezpečené spojení, taktéž musíte adekvátně specifikovat hodnotu ​klíče ''​CAChain''​.+
  
 Konkrétní DN, kam se bude hlásit daný uživatel použitý pro ověřování požadavků specifikujte v klíči ''​bindDN''​. Konkrétní DN, kam se bude hlásit daný uživatel použitý pro ověřování požadavků specifikujte v klíči ''​bindDN''​.
  
-Část stromu, ve které jsou umístěni uživatelé a bude v ní probíhat vyhledávání specifikujte v klíči ''​peopleDN''​.+Část stromu, ve které jsou umístěni uživatelé a bude v ní probíhat vyhledáváníspecifikujte v klíči ''​peopleDN''​.
  
 LDAP Atribut, ve kterém je uvedeno uživatelské heslo pro eduroam specifikujte v klíči ''​eduroamPassword'' ​ LDAP Atribut, ve kterém je uvedeno uživatelské heslo pro eduroam specifikujte v klíči ''​eduroamPassword'' ​
  
-TODO - peopleSubSearch:​ - neni v playbooku pouzito 
 TODO - uid: - neni v playbooku pouzito TODO - uid: - neni v playbooku pouzito
 +
 +Detailní popis všech používaných parametrů je na [[https://​github.com/​CESNET/​ansible-freeradius/​blob/​master/​Parameters.md|Githubu]].
 +
 +
 ==== Více realmů ==== ==== Více realmů ====
  
-TODO+V případě, že používate více realmů, uvěďte každý realm na jeden řádek do klíče ''​realm''​. ​
  
 ==== Definice AP ==== ==== Definice AP ====
Last modified:: 2017/11/08 17:50