cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3_template

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3_template [2018/07/28 19:02]
Jan Tomášek
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3_template [2019/12/21 14:52] (current)
Jan Čáslavský CA3 -> CA4
Line 24: Line 24:
   - Serverový certifikát:​   - Serverový certifikát:​
     * je potřebný pro samotný radius, jím se prokazuje klientům     * je potřebný pro samotný radius, jím se prokazuje klientům
-    * je potřeba pro RadSec spojení s národním radiusem (zde je vyžadován certifikát od CESNET ​CA3 nebo TCS Server certifikát,​ detaily najdete na {{http://​pki.cesnet.cz/​|pki.cesnet.cz}}) ​+    * je potřeba pro RadSec spojení s národním radiusem (zde je vyžadován certifikát od CESNET ​CA4 nebo TCS Server certifikát,​ detaily najdete na {{http://​pki.cesnet.cz/​|pki.cesnet.cz}}) ​
     * klíč uložte do souboru ''/​etc/​freeradius/​certs/​radius.key''​.     * klíč uložte do souboru ''/​etc/​freeradius/​certs/​radius.key''​.
     * certifikát uložte do souboru ''/​etc/​freeradius/​certs/​radius.crt''​     * certifikát uložte do souboru ''/​etc/​freeradius/​certs/​radius.crt''​
Last modified:: 2018/07/28 19:02