cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:windowsad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:windowsad [2019/01/10 12:45]
javo3424@upce.cz
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:windowsad [2019/06/19 09:10] (current)
semik@cesnet.cz
Line 132: Line 132:
 chown root:​freerad /​var/​lib/​samba/​winbindd_privileged chown root:​freerad /​var/​lib/​samba/​winbindd_privileged
 </​file>​ </​file>​
-a nebo přidejte uživatele freerad do skupiny winbindd_priv která má práva čtení a spouštění na dotčeném adresáři.+a nebo přidejte uživatele freerad do skupiny winbindd_priv která má práva čtení a spouštění na dotčeném adresáři. Je třeba zajistit aby změna byla presistentní a přežila i upgrady systému, tj. např. to přidejte do startovacího skriptu FreeRADIUSu.
  
 V souboru ''/​etc/​freeradius/​mods-enabled/​mschap''​ se nastaví ověření pomocí sambového ntlm_auth. Pozor na nutnost escapování znaku V souboru ''/​etc/​freeradius/​mods-enabled/​mschap''​ se nastaví ověření pomocí sambového ntlm_auth. Pozor na nutnost escapování znaku
Last modified:: 2019/06/19 09:10