cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:ldap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:ldap [2017/02/18 12:47]
Jan Tomášek
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3:ldap [2017/02/18 13:00]
Jan Tomášek
Line 14: Line 14:
 </​code>​ </​code>​
  
-Pokud chcete krom EAPu povolit i autentizaci pomocí PAP/CHAP (pro weblogin systémy, jinak nedporučujeme) je třeba v ''​sites-enabled/​default'',​ v sekci ''​authorize{}''​ odkomentovat '​ldap''​ a volat ho podmíněně jen pro vaše vlastní realmy, jinak vám bude FreeRADIUS hledat v LDAPu i cizí uživatele:+Pokud chcete krom EAPu povolit i autentizaci pomocí PAP/CHAP (pro weblogin systémy, jinak nedporučujeme) je třeba v ''​sites-enabled/​default'',​ v sekci ''​authorize{}''​ odkomentovat ​''​ldap''​ a volat ho podmíněně jen pro vaše vlastní realmy, jinak vám bude FreeRADIUS hledat v LDAPu i cizí uživatele:
  
 <​code>​ <​code>​
 authorize { authorize {
 +  ..
   if (&​User-Name =~ /​@domaci-realm.cz/​ || &​User-Name =~ /​@domaci-realm.eu/​) {   if (&​User-Name =~ /​@domaci-realm.cz/​ || &​User-Name =~ /​@domaci-realm.eu/​) {
      ldap      ldap
   }   }
 +  ...
 } }
 </​code>​ </​code>​
Last modified:: 2019/11/29 13:49