cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius2 [2017/02/23 11:31]
Jan Tomášek
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius2 [2017/03/02 09:56]
Jan Tomášek
Line 157: Line 157:
 </​file>​ </​file>​
  
-Volejte funkci ''​check_inner_identity''​ ze sekce ''​autorize''​ v souboru ''​sites-available/​default'' ​ale před tím ještě zajistěte vyplnění atributů Realm Stripped-User-Name:+souboru ''​sites-available/​default'' ​najděte sekci ''​authorize'' ​vní volání fce ''​sufix''​ a upravte podle vzoru:
  
 <​file>​ <​file>​
Last modified:: 2017/03/03 07:56