cs:spravce:pripojovani:ipsec:uvod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravce:pripojovani:ipsec:uvod [2018/07/02 13:24]
machv@cesnet.cz [Připojení k eduroam.cz: konfigurace IPsec]
cs:spravce:pripojovani:ipsec:uvod [2018/12/04 13:39] (aktuální)
semik@cesnet.cz [Certifikáty]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 IPsec se používá k šifrování RADIUS komunikace za účelem ochrany uživatelských IPsec se používá k šifrování RADIUS komunikace za účelem ochrany uživatelských
-údajů přenášených v této komunikaci. K dispozici je detailní návod pro [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​windows2003s|MS Windows 2003 Server]] a pro [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​windows2008s|MS Windows 2008 Server]].+údajů přenášených v této komunikaci. K dispozici je detailní návod pro [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​windows2003s|MS Windows 2003 Server ​(funguje i na 2016)]] a pro [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​windows2008s|MS Windows 2008 Server]].
  
 Než budete spojení konfigurovat,​ musíte se domluvit se Než budete spojení konfigurovat,​ musíte se domluvit se
Řádek 67: Řádek 67:
 Národní RADIUS používá certifikát vydaný [[http://​pki.cesnet.cz/​en/​ch-cca-crt-crl.html|CESNET CA3]], musíte nastavit důvěru i CESNET Root. Národní RADIUS používá certifikát vydaný [[http://​pki.cesnet.cz/​en/​ch-cca-crt-crl.html|CESNET CA3]], musíte nastavit důvěru i CESNET Root.
  
-RADIUS organizace může používat certifikát od řady [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty|certifikačních autorit]].+RADIUS organizace může používat certifikát od několika ​[[:​cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty|certifikačních autorit]].
  
Poslední úprava:: 2018/07/02 13:24