cs:spravce:pripojovani:eduroamca

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:eduroamca [2019/06/13 09:20]
Jan Tomášek
cs:spravce:pripojovani:eduroamca [2019/06/13 09:46] (current)
Ondřej Caletka překlep "servrové"
Line 1: Line 1:
 ====== eduroam CA ====== ====== eduroam CA ======
  
-Samobslužná certifikační autorita určená především pro instituce, které nemohou použít službu [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​st-guide-tcs-server2.html|Servrové ​certifikáty TCS]]. ​+Samobslužná certifikační autorita určená především pro instituce, které nemohou použít službu [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​st-guide-tcs-server2.html|Serverové ​certifikáty TCS]]. ​
  
 CA vznikla pro účely vydávání certifikátů pro RadSec / IPsec spojení. Pro účely ověření EAP serveru je použitelná,​ pokud jste ochotni akceptovat to že CA nepublikuje CPS, revokace se provádí pouze na základě emailové žádosti a že ověřování žadatele o certifikát je založeno pouze na záznamech správců RADIUS serverů v CESNET CAAS. CA vznikla pro účely vydávání certifikátů pro RadSec / IPsec spojení. Pro účely ověření EAP serveru je použitelná,​ pokud jste ochotni akceptovat to že CA nepublikuje CPS, revokace se provádí pouze na základě emailové žádosti a že ověřování žadatele o certifikát je založeno pouze na záznamech správců RADIUS serverů v CESNET CAAS.
Last modified:: 2019/06/13 09:46