cs:spravce:pripojovani:aktivni_vs_pasivni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:aktivni_vs_pasivni [2018/01/09 13:48]
Jan Tomášek [Aktivní vs. pasivní zapojení do eduroamu]
cs:spravce:pripojovani:aktivni_vs_pasivni [2018/11/23 14:54] (current)
Eva Cvrková [Aktivní vs. pasivní zapojení do eduroamu]
Line 1: Line 1:
 ====== Aktivní vs. pasivní zapojení do eduroamu ====== ====== Aktivní vs. pasivní zapojení do eduroamu ======
  
-**Aktivním** zapojením je v terminologii IROP myšleno že škola poskytuje eduroam identity svým uživatelům (nutně ne všem) a pochopitelně také poskytuje WiFi konektivitu návštěvníkům. Naplňuje tak princip reciprocity na kterém je eduroam postaven. V terminologi eduroam federace škola provozuje IdP (Identity Provider) a SP (Service Provider).+**Aktivním** zapojením je v terminologii IROP myšlenože škola poskytuje eduroam identity svým uživatelům (nutně ne všem) a pochopitelně také poskytuje WiFi konektivitu návštěvníkům. Naplňuje tak princip reciprocityna kterém je eduroam postaven. V terminologi eduroam federace škola provozuje IdP (Identity Provider) a SP (Service Provider).
  
  
-**Pasivním** zapojením je v terminologii IROP myšleno že škola pouze poskytuje WiFi konektivitu návštěvníkům. V terminologi eduroam federace je takový typ zapojení nazvýván SP. **Pro organizace střední a základní školy to nedává smysl.** Tento režim zapojení má smysl pro letiště, nádraží, výstaviště,​ McDonalds, ...+**Pasivním** zapojením je v terminologii IROP myšlenože škola pouze poskytuje WiFi konektivitu návštěvníkům. V terminologi eduroam federace je takový typ zapojení nazvýván SP. **Pro organizace střední a základní školy to nedává smysl.** Tento režim zapojení má smysl pro letiště, nádraží, výstaviště,​ McDonalds, ...
  
-Níže jsou uvedeny obrázky architektury zapojení do eduroamu v roli IdP + SP a jen v roli SP. Šipky na propojích znározorňují směr kterým je spojení navazováno. Znázorněná situace předpokládá,​ že škola nepořizuje WiFi infrastrukturu pro návštěvníky,​ ale především pro vlastní uživatele.+Níže jsou uvedeny obrázky architektury zapojení do eduroamu v roli IdP + SP a jen v roli SP. Šipky na propojích znározorňují směrkterým je spojení navazováno. Znázorněná situace předpokládá,​ že škola nepořizuje WiFi infrastrukturu pro návštěvníky,​ ale především pro vlastní uživatele.
  
 Za tohoto předpokladu je komplexnost pasivního a aktivního zapojení stejná. Červený kroužek naznačuje jediný rozdíl: u pasivně zapojené organizace nebude otevírat krajský/​národní RADIUS spojení směrem na školu, tj. "​ušetří"​ se jeden prostup FW školy. Takže se neušetří nic. Za tohoto předpokladu je komplexnost pasivního a aktivního zapojení stejná. Červený kroužek naznačuje jediný rozdíl: u pasivně zapojené organizace nebude otevírat krajský/​národní RADIUS spojení směrem na školu, tj. "​ušetří"​ se jeden prostup FW školy. Takže se neušetří nic.
  
-Když škola spustí WiFi infrastrukturu, ​tak musí investovat do systémů na sledování IP provozu aby byla schopna dohledat uživatele zoodpvědné za bezpečnostních incidenty. Představa několika AP které jen vysílají eduroam a není s nimi žádná práce je mylná.+Když škola spustí WiFi infrastrukturu,​ musí investovat do systémů na sledování IP provozuaby byla schopna dohledat uživatele zoodpvědné za bezpečnostních incidenty. Představa několika APkteré jen vysílají eduroam a není s nimi žádná práceje mylná.
  
 ===== Zapojení v režimu IdP + SP (aktivní) ===== ===== Zapojení v režimu IdP + SP (aktivní) =====
Last modified:: 2018/11/23 14:54