cs:spravce:monitoring:statistiky_dostupnosti_ipsec

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:monitoring:statistiky_dostupnosti_ipsec [2006/09/24 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Statistiky dostupnosti IPsec ======
  
 +===== Úvod =====
 +
 +Statistiky dostupnosti IPsec spojení mezi RADIUS servery jsou vlastně vedlejším efektem skriptu na udržování aktivity v IPsec spojení. Bez udržování komunikace mezi RADIUS servery dochází k vyexpirování SA a sestavení nového nějakou chvíli trvá. To způsobuje zbytečné prodlení při ověřování uživatelů. Proto národní RADIUS servery každých 15 sekund periodicky posílají 3x500B ping pakety na servery organizací. ​
 +
 +V minulosti byla takto získaná data využívána také pro notifikaci o výpadcích. Dnes tuto funci převzal [[:​cs:​spravce:​monitoring_eduroam_infrastruktury|nagios]],​ grafy z takto získaných měření jsou ale i nadále generovány,​ protože mají vyšší rozlišení než měření získaná [[:​cs:​spravce:​monitoring_eduroam_infrastruktury|nagios]]em.
 +
 +===== Agregace =====
 +
 +Systém vnitřně sleduje **ne**dostupnost IPsec spojení. S ohledem na srozumitelnost se ale grafy kreslí jako grafy dostupnosti. Agregace dat mezi osmihodinovým,​ dvoudenním,​ osmidenním a ročním pohledem jsou nastaveny tak, aby nedocházelo ke ztrátě informace o výpadku. To dobře demonstruje následující obrázek.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​priklad_statistik_dostupnosti_ipsec.png?​400|Příklad statistik dostupnosti IPsec spojení}}
 +
 +Tři výpadky zobrazené v prvním grafu byly kratší než 5 minut, ale díky nastavení systému se zobrazují i v agregovaných grafech, viz. červené šipky.
 +
 +===== Výpadek měření =====
 +
 +Ve výjimečných případech může dojít k výpadku měření. Takový okamžik
 +je potom vyznačen jako přerušení tučné obrysové linky. V níže uvedném
 +příkladu došlo k výpadku měření v pátek ráno a k obnovení došlo večer
 +téhož dne.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​priklad_vypadku_statistik_dostupnosti_ipsec.png?​400|Příklad výpadku statistik dostupnosti IPsec spojení}}
 +
 +===== Adresa a přístupová práva =====
 +
 +Grafy dostupnosti IPsec spojení jsou k dispozici na adrese [[https://​ermon.cesnet.cz/​eps2/​|https://​ermon.cesnet.cz/​eps2]]. Přístup má každý, kdo má účet v CESNET CAAS. Jestliže máte dojem, že byste k tomuto systému měl(a) mít přístup a nemáte ho, můžete zkusit požádat [[:​cs:​kontakty|J. Tomáška]] o zjednání nápravy.
 +
 +====== ​ ======
 +
 + --- //​[[http://​staff.cesnet.cz/​~semik|Jan Tomášek]] 12.06.2006 18:05// dokument byl vytvořen
Last modified:: 2006/09/24 15:47