cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/08/13 17:09]
Jan Tomášek [BIG-PACKET]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/10/29 15:20] (current)
Jan Čáslavský [CAT] dopsani poznamky kontrola na zaklade angl. nazvu
Line 223: Line 223:
     * **domácí realm**, tj. jestli na serveru funguje RADIUS (pokud je na serveru více domácích realmů, závisí na všech zároveň)     * **domácí realm**, tj. jestli na serveru funguje RADIUS (pokud je na serveru více domácích realmů, závisí na všech zároveň)
     * **domácí server testovaného realmu/​testovaný realm**, tj. jestli domácímu serveru příslušnému k tomuto realmu funguje RADIUS ​     * **domácí server testovaného realmu/​testovaný realm**, tj. jestli domácímu serveru příslušnému k tomuto realmu funguje RADIUS ​
-  * CRITICAL-HARD stav nastává po **3** pokusech, tj. max po 180+120*(3-1)=**420 minutách = 7 hodinách ** od výpadku +  * CRITICAL-HARD stav nastává po **3** pokusech, tj. max po 6+4*(3-1)=** ​14 hodinách ** od výpadku 
-    * normální perioda testování je **180 minut** +    * normální perioda testování je **6 hodin** 
-    * v případě výpadku se testuje každých **120 minut**+    * v případě výpadku se testuje každé **4 hodiny**
     * notifikace se **ne**posílají     * notifikace se **ne**posílají
  
Line 297: Line 297:
  
 ==== CAT ==== ==== CAT ====
-  * test přítomnosti organizace v eduroam CAT+  * test přítomnosti organizace v eduroam CAT //​(přítomnost se konroluje na základě shody anglického názvu na pokryti.eduroam.cz a názvu v eduroam CAT)//
   * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​   * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​
   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
Last modified:: 2019/08/13 17:09