cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/04/26 11:41]
machv@cesnet.cz [CAT]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/06/05 11:15] (current)
machv@cesnet.cz
Line 301: Line 301:
   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
   * v ostatních případech je stav CRITICAL   * v ostatních případech je stav CRITICAL
 +  * notifikace se neposílají
 +
 +==== EAP-CERTIFICATE ====
 +  * test certifikátu EAP serveru
 +  * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​
 +  * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)
 +  * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat
 +  * pokud je detekován nějaký jiný problém, je stav WARNING
   * notifikace se neposílají   * notifikace se neposílají
  
Last modified:: 2019/06/05 11:15