cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/14 11:51]
machv@cesnet.cz
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/06/05 11:15] (current)
machv@cesnet.cz
Line 193: Line 193:
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
  
-==== INSTITUTION-JSON ==== 
- 
-  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu 
-  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]] 
-  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech 
-     * normální perioda testování je **24 hodin** 
-     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny** 
-   * notifikace se posílají 
  
 ==== COVERAGE-INFO ==== ==== COVERAGE-INFO ====
Line 302: Line 294:
      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**
      * notifikace se posílají      * notifikace se posílají
 +
 +
 +==== CAT ====
 +  * test přítomnosti organizace v eduroam CAT
 +  * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​
 +  * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
 +  * v ostatních případech je stav CRITICAL
 +  * notifikace se neposílají
 +
 +==== EAP-CERTIFICATE ====
 +  * test certifikátu EAP serveru
 +  * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​
 +  * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)
 +  * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat
 +  * pokud je detekován nějaký jiný problém, je stav WARNING
 +  * notifikace se neposílají
  
 ===== Skupiny služeb a serverů ===== ===== Skupiny služeb a serverů =====
Last modified:: 2019/02/14 11:51