cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/14 11:51]
machv@cesnet.cz
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/22 11:22] (current)
semik@cesnet.cz [INSTITUTION-JSON] - prechazime na COVERAGE-INFO
Line 193: Line 193:
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
  
-==== INSTITUTION-JSON ==== 
- 
-  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu 
-  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]] 
-  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech 
-     * normální perioda testování je **24 hodin** 
-     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny** 
-   * notifikace se posílají 
  
 ==== COVERAGE-INFO ==== ==== COVERAGE-INFO ====
Last modified:: 2019/02/14 11:51