cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2018/08/06 22:23]
machv@cesnet.cz [realmy ostatních organizací]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/14 11:51] (aktuální)
machv@cesnet.cz
Řádek 184: Řádek 184:
  
   * test existence souboru [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]]   * test existence souboru [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]]
-  * URL souboru institution.xml se bere z definice realmu organizace v CESNET CAAStestuje se na existenci stringu inst_realm ve staženém dokumentu+  * URL souboru institution.xml se bere z definice realmu organizace v CESNET CAAS 
 +  * testuje se na existenci stringu inst_realm ​ve staženém dokumentu 
 +  * testuje se na existenci všech aliasů příslušných k realmu ve staženém dokumentu 
 +  * testuje se na neexistenci jakýchkoliv dalších realmů ​ve staženém dokumentu
   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
      * normální perioda testování je **24 hodin**      * normální perioda testování je **24 hodin**
      * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**      * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
 +
 +==== INSTITUTION-JSON ====
 +
 +  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu
 +  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]]
 +  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
 +     * normální perioda testování je **24 hodin**
 +     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**
 +   * notifikace se posílají
 +
 +==== COVERAGE-INFO ====
 +
 +  * test dostupnosti informací o pokrytí
 +  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
 +     * normální perioda testování je **24 hodin**
 +     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**
 +   * notifikace se posílají
 +
    
 ==== domácí realm ==== ==== domácí realm ====
Řádek 243: Řádek 264:
 ==== FAKE-UID ==== ==== FAKE-UID ====
  
-  * test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identity ​(Jako vnější identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně)+  * Test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identityJako vnější ​(anonymní) ​identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně. IdP které nepodporuje Chargeable-User-Identity nesmí povolit žádnou anonymní identitu (tj. ani anonymous@realm.cz), viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​roamingova_politika|Technické požadavky a doporučení pro členy federace eduroam.cz]].
   * [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]   * [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]
   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]
Řádek 299: Řádek 320:
 ===== Matice dostupnosti ===== ===== Matice dostupnosti =====
  
-{{  :​spravce:​monitoring:​end2end_monitoring:​matice_dostupnosti.png?250|Matice dostupnosti}}+{{:cs:​spravce:​monitoring:​matrix.png?400|Matice dostupnosti}}
  
 Skupiny služeb a serverů sice trochu usnadňují orientaci v množství Skupiny služeb a serverů sice trochu usnadňují orientaci v množství
Řádek 306: Řádek 327:
 jednotlivé realmy. Díky tomu lze na téměř první pohled okamžitě zjistit, kde co nefunguje. jednotlivé realmy. Díky tomu lze na téměř první pohled okamžitě zjistit, kde co nefunguje.
  
-K matici je volný přístup, adresa je [[https://ermon.cesnet.cz/​matrix/​]].+K matici je volný přístup, adresa je [[https://monitor.eduroam.cz/​matrix/​]].
Poslední úprava:: 2018/08/06 22:23