cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/08/13 10:29]
Jan Tomášek [BIG-PACKET]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/08/13 17:09]
Jan Tomášek [BIG-PACKET]
Line 164: Line 164:
   * závisí na navázaném spojení na národní RADIUS server (**IPSEC** nebo **RADSEC**)  ​   * závisí na navázaném spojení na národní RADIUS server (**IPSEC** nebo **RADSEC**)  ​
   * závisí na **HOME-REALM-ALIVE** na radius1.cesnet.cz  ​   * závisí na **HOME-REALM-ALIVE** na radius1.cesnet.cz  ​
-  * test se provádí pomocí [[https://​github.com/​CESNET/​rad_eap_test/​blob/​master/​rad_eap_test|rad_eap_test]] s parametrem ''​-f''​ který zajistí že Access-Request je větší než 1500B, tj. k fragmentaci UDP paketu. Navíc se testuje s účtem big-packet@cesnet.cz s velkým Access-Acceptem který opět zajistí fragmentaci UDP paketu.+  * test se provádí pomocí [[https://​github.com/​CESNET/​rad_eap_test/​blob/​master/​rad_eap_test|rad_eap_test]] s parametrem ''​-f''​ který zajistí že Access-Request je větší než 1500B, tj. k fragmentaci UDP paketu. Navíc se testuje s účtem big-test@cesnet.cz s velkým Access-Acceptem který opět zajistí fragmentaci UDP paketu.
   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
      * normální perioda testování je **24 hodin**      * normální perioda testování je **24 hodin**
Last modified:: 2020/02/04 17:43