cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/07/23 19:41]
machv@cesnet.cz
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/08/13 17:09]
semik@cesnet.cz [BIG-PACKET]
Line 164: Line 164:
   * závisí na navázaném spojení na národní RADIUS server (**IPSEC** nebo **RADSEC**)  ​   * závisí na navázaném spojení na národní RADIUS server (**IPSEC** nebo **RADSEC**)  ​
   * závisí na **HOME-REALM-ALIVE** na radius1.cesnet.cz  ​   * závisí na **HOME-REALM-ALIVE** na radius1.cesnet.cz  ​
-  * test se provádí s účtem big-packet@cesnet.cz ​což je specielní účet ​s velkým Access-Acceptem. Pokud testovaný server zvládne tento paket doručit na ermon, tak to znamená že je schopen přijmnout (z národního RADIUSu) ale i odeslat (na ermon) fragmentový ​UDP paket.+  * test se provádí ​pomocí [[https://​github.com/​CESNET/​rad_eap_test/​blob/​master/​rad_eap_test|rad_eap_test]] s parametrem ''​-f''​ který zajistí že Access-Request je větší než 1500B, tj. k fragmentaci UDP paketu. Navíc se testuje ​s účtem big-test@cesnet.cz s velkým Access-Acceptem ​který opět zajistí fragmentaci ​UDP paketu.
   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
      * normální perioda testování je **24 hodin**      * normální perioda testování je **24 hodin**
Last modified:: 2019/08/13 17:09