cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/06/05 11:15]
Václav Mach
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/07/23 19:41]
Václav Mach
Line 306: Line 306:
   * test certifikátu EAP serveru   * test certifikátu EAP serveru
   * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​   * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​
 +  * interval kontroly je stanoven na 2 hodiny
 +  * CRITICAL-HARD stav nastává po **3** pokusech
 +  * informace o změně certifikátu je udržována 1 den od detekce tohoto stavu
   * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)   * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)
   * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat   * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat
Last modified:: 2021/02/13 15:29