cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/04/26 11:41]
Václav Mach [CAT]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/07/23 19:41]
Václav Mach
Line 301: Line 301:
   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING   * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
   * v ostatních případech je stav CRITICAL   * v ostatních případech je stav CRITICAL
 +  * notifikace se neposílají
 +
 +==== EAP-CERTIFICATE ====
 +  * test certifikátu EAP serveru
 +  * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​
 +  * interval kontroly je stanoven na 2 hodiny
 +  * CRITICAL-HARD stav nastává po **3** pokusech
 +  * informace o změně certifikátu je udržována 1 den od detekce tohoto stavu
 +  * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)
 +  * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat
 +  * pokud je detekován nějaký jiný problém, je stav WARNING
   * notifikace se neposílají   * notifikace se neposílají
  
Last modified:: 2021/02/13 15:29