cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/04/25 15:02]
Václav Mach add eduroam CAT test
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/04/26 11:41]
Václav Mach [CAT]
Line 299: Line 299:
   * test přítomnosti organizace v eduroam CAT   * test přítomnosti organizace v eduroam CAT
   * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​   * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​
 +  * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
   * v ostatních případech je stav CRITICAL   * v ostatních případech je stav CRITICAL
   * notifikace se neposílají   * notifikace se neposílají
Last modified:: 2021/02/13 15:29