cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/14 11:51]
Václav Mach
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/07/23 19:41]
Václav Mach
Line 193: Line 193:
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
  
-==== INSTITUTION-JSON ==== 
- 
-  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu 
-  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]] 
-  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech 
-     * normální perioda testování je **24 hodin** 
-     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny** 
-   * notifikace se posílají 
  
 ==== COVERAGE-INFO ==== ==== COVERAGE-INFO ====
Line 302: Line 294:
      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**
      * notifikace se posílají      * notifikace se posílají
 +
 +
 +==== CAT ====
 +  * test přítomnosti organizace v eduroam CAT
 +  * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​
 +  * pokud je detekován nějaký problém s profilem instituce je stav WARNING
 +  * v ostatních případech je stav CRITICAL
 +  * notifikace se neposílají
 +
 +==== EAP-CERTIFICATE ====
 +  * test certifikátu EAP serveru
 +  * pokud je organizace registrována v systému eduroam CAT, provádí se validace certifitikátu proti zadané certifikační autoritě a validují se zadaná DNS jména EAP serverů ​
 +  * interval kontroly je stanoven na 2 hodiny
 +  * CRITICAL-HARD stav nastává po **3** pokusech
 +  * informace o změně certifikátu je udržována 1 den od detekce tohoto stavu
 +  * stav je OK, nejsou detekovány žádné problémy s odesílaným certifikátem serveru (platnost, neshodny s CA, nesprávné DNS jméno ...)
 +  * stav je CRITICAL pokud vypršela platnost certifikátu (nebo CA z CATu) nebo nebylo možné certifikát získat
 +  * pokud je detekován nějaký jiný problém, je stav WARNING
 +  * notifikace se neposílají
  
 ===== Skupiny služeb a serverů ===== ===== Skupiny služeb a serverů =====
Last modified:: 2020/02/04 17:43