cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/14 11:51]
Václav Mach
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/02/22 11:22]
Jan Tomášek [INSTITUTION-JSON] - prechazime na COVERAGE-INFO
Line 193: Line 193:
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
  
-==== INSTITUTION-JSON ==== 
- 
-  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu 
-  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]] 
-  * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech 
-     * normální perioda testování je **24 hodin** 
-     * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny** 
-   * notifikace se posílají 
  
 ==== COVERAGE-INFO ==== ==== COVERAGE-INFO ====
Last modified:: 2020/02/04 17:43