cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2018/11/13 09:51]
Jan Tomášek [INSTITUTION-JSON]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring_new [2019/04/25 15:02]
Václav Mach add eduroam CAT test
Line 193: Line 193:
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
  
-==== INSTITUTION-JSON ==== 
  
-  * test validity [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] po převodu do nového formátu +==== COVERAGE-INFO ==== 
-  * další informace: [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2018-November/​002470.html|list eduroam-admin]]+ 
 +  * test dostupnosti informací o pokrytí
   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech   * CRITICAL/​WARNING-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
      * normální perioda testování je **24 hodin**      * normální perioda testování je **24 hodin**
      * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**      * v případě výpadku se testuje každé **3 hodiny**
    * notifikace se posílají    * notifikace se posílají
 +
    
 ==== domácí realm ==== ==== domácí realm ====
Line 293: Line 294:
      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**      * v případě výpadku se testuje každé **2 hodiny**
      * notifikace se posílají      * notifikace se posílají
 +
 +
 +==== CAT ====
 +  * test přítomnosti organizace v eduroam CAT
 +  * stav je OK, pokud je organizace registrována v eduroam CAT, má vyplněný profil a je možné stáhnout instalátory ​
 +  * v ostatních případech je stav CRITICAL
 +  * notifikace se neposílají
  
 ===== Skupiny služeb a serverů ===== ===== Skupiny služeb a serverů =====
Last modified:: 2020/02/04 17:43