cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring [2020/02/04 17:39]
Jan Tomášek
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring [2020/02/04 17:41] (current)
Jan Tomášek
Line 184: Line 184:
  
   * test přeposílání vnitřní EAP identity, více viz [[   * test přeposílání vnitřní EAP identity, více viz [[
-https://​random.cesnet.cz/​mailman/​pipermail/​eduroam-admin/​2008-February/​000624.html|email v eduroam-admin listu]], [[ http://​archiv.cesnet.cz/​doc/​techzpravy/​2008/​incorrect-eap-termination-in-eduroam/​|technická zpráva]]+https://​random.cesnet.cz/​mailman/​private/​eduroam-admin/​2008-February/​000624.html|email v eduroam-admin listu]], [[ http://​archiv.cesnet.cz/​doc/​techzpravy/​2008/​incorrect-eap-termination-in-eduroam/​|technická zpráva]]
   * závisí na **domácím realmu**  ​   * závisí na **domácím realmu**  ​
   * CRITICAL-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech   * CRITICAL-HARD nastává po **3** neúspěných pokusech
Line 257: Line 257:
  
   * Test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identity. Jako vnější (anonymní) identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně. IdP které nepodporuje Chargeable-User-Identity nesmí povolit žádnou anonymní identitu (tj. ani anonymous@realm.cz),​ viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​roamingova_politika|Technické požadavky a doporučení pro členy federace eduroam.cz]].   * Test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identity. Jako vnější (anonymní) identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně. IdP které nepodporuje Chargeable-User-Identity nesmí povolit žádnou anonymní identitu (tj. ani anonymous@realm.cz),​ viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​roamingova_politika|Technické požadavky a doporučení pro členy federace eduroam.cz]].
-  * [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]+  * [[https://​random.cesnet.cz/​mailman/​private/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]
   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]
   * test probíhá z ermona   * test probíhá z ermona
Last modified:: 2020/02/04 17:41