cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring [2018/08/15 20:48]
Jan Tomášek [FAKE-UID]
cs:spravce:monitoring:end2end_monitoring [2018/08/15 20:49] (current)
Jan Tomášek [FAKE-UID]
Line 256: Line 256:
 ==== FAKE-UID ==== ==== FAKE-UID ====
  
-  * Test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identity. Jako vnější (anonymní) identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně. IdP které nepodporuje Chargeable-User-Identity nesmí povolit žádnou anonymní identitu, viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​roamingova_politika|Technické požadavky a doporučení pro členy federace eduroam.cz]].+  * Test že IdP vynucuje shodu vnější a vnitřní identity. Jako vnější (anonymní) identita se použije anonXXX@realm.cz a jako vnitřní pak testovací účet organizace. IdP takový požadavek na ověření nesmí vyhodnotit pozitivně. IdP které nepodporuje Chargeable-User-Identity nesmí povolit žádnou anonymní identitu ​(tj. ani anonymous@realm.cz), viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​roamingova_politika|Technické požadavky a doporučení pro členy federace eduroam.cz]].
   * [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]   * [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​2016-November/​001141.html|více informací]]
   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]   * řešení: [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius2#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v2]], [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​pripojovani/​radius/​freeradius3#​kontrola_shody_vnejsi_a_vnitrni_eap_identity|FreeRADIUS v3]]
Last modified:: 2018/08/15 20:49