cs:spravce:monitoring:eduroamsonda

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:eduroamsonda [2018/09/06 08:27]
Jan Tomášek [ladění testů]
cs:spravce:monitoring:eduroamsonda [2018/09/06 08:38] (current)
Jan Vondráček [eduroam monitorovací sonda]
Line 1: Line 1:
 ====== eduroam monitorovací sonda ====== ====== eduroam monitorovací sonda ======
-{{:​cs:​spravce:​monitoring:​eduroamsonda:​eduroam_sonda.png?​nolink |}} Tento návod popisuje zprovoznění hardwarové sondy pro sledování eduroamu. Postup byl vytvořen na [[http://​upce.cz/​|Univerzitě Pardubice]], TODO kým, email? ​Sonda umožnuje sledování fungování eduroamu z pohledu uživatelského počítače. Neotestujete tak jen radius, ale i AP, dhcp, dns, firewall atd. Jako hardware sondy je použito Raspberry Pi 3b+, OS je Raspbian9. My takovéto testy nazýváme //test umělým uživatelem//​.+{{:​cs:​spravce:​monitoring:​eduroamsonda:​eduroam_sonda.png?​nolink |}} Tento návod popisuje zprovoznění hardwarové sondy pro sledování eduroamu. Postup byl vytvořen ​[[jan.vondracek@upce.cz|Janem Vondráčkem]] ​na [[http://​upce.cz/​|Univerzitě Pardubice]]Sonda umožnuje sledování fungování eduroamu z pohledu uživatelského počítače. Neotestujete tak jen radius, ale i AP, dhcp, dns, firewall atd. Jako hardware sondy je použito Raspberry Pi 3b+, OS je Raspbian9. My takovéto testy nazýváme //test umělým uživatelem//​.
  
 Sonda je spojena s dohledovým systémem, v našem případě Nagiosem, pomocí LAN. Do LAN jsou naroutovány jen sítě důležité pro provoz sondy, ne výchozí brána. Volání testu připojení k eduroamu přes WIFI je iniciováno z dohledového systému, v našem případě pomocí NRPE, je otestováno připojení a pak i nějaká webová stránka, výsledek se vrací dohledovému systému. Sonda je spojena s dohledovým systémem, v našem případě Nagiosem, pomocí LAN. Do LAN jsou naroutovány jen sítě důležité pro provoz sondy, ne výchozí brána. Volání testu připojení k eduroamu přes WIFI je iniciováno z dohledového systému, v našem případě pomocí NRPE, je otestováno připojení a pak i nějaká webová stránka, výsledek se vrací dohledovému systému.
Last modified:: 2018/09/06 08:38