cs:spravce:migrace-uctu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:migrace-uctu [2020/02/14 11:29]
Jan Tomášek [Testovací eduroam identity]
cs:spravce:migrace-uctu [2020/02/14 11:30] (current)
Jan Tomášek [Administrativní rozhraní]
Line 25: Line 25:
 ===== Administrativní rozhraní ===== ===== Administrativní rozhraní =====
  
-Nová [[https://​admin.eduroam.cz|administrativní aplikace]] umožnuje přihlášení pomocí ​identitou ​z federace eduID.cz anebo některou ze sociálních identit. Aplikace přináší několik významných novinek:+Nová [[https://​admin.eduroam.cz|administrativní aplikace]] umožnuje přihlášení pomocí ​identity ​z federace eduID.cz anebo některou ze sociálních identit. Aplikace přináší několik významných novinek:
   * správci institucí mají možnost měnit většinu parametrů jejich RADIUS serverů   * správci institucí mají možnost měnit většinu parametrů jejich RADIUS serverů
   * změny se promítají na národní RADIUS a monitoring automaticky bez spolupráce s operátorem federace   * změny se promítají na národní RADIUS a monitoring automaticky bez spolupráce s operátorem federace
Last modified:: 2020/02/14 11:30