cs:spravce:info

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:info [2020/03/18 12:29]
Jan Tomášek
cs:spravce:info [2020/03/18 12:30] (current)
Jan Tomášek [eduroam-admin@cesnet.cz]
Line 61: Line 61:
 ==== eduroam-admin@cesnet.cz ==== ==== eduroam-admin@cesnet.cz ====
  
-Uzavřená emailová konference, stejně jako eduroam-announce@cesnet.cz je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů, ale je použitelná i pro diskuzi o problémech eduroamu které jsou zajímávé pro většinu adminů - přispívat může každý účastník. Je nutné brát ohled na to že v roce 2020 se počet účastníků blíží 700. Pište věcně a před přispíváním se seznamte s [[https://​www.hoax.cz/​hoax/​netiketa|netiketou]].+Uzavřená emailová konference, stejně jako [[eduroam-announce@cesnet.cz]] je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů, ale je použitelná i pro diskuzi o problémech eduroamu které jsou zajímávé pro většinu adminů - přispívat může každý účastník. Je nutné brát ohled na to že v roce 2020 se počet účastníků blíží 700. Pište věcně a před přispíváním se seznamte s [[https://​www.hoax.cz/​hoax/​netiketa|netiketou]].
  
 Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​mailman/​private/​eduroam-admin/​|webový archiv]], je přístupný registrovaným správcům eduroamu z institucí. Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​mailman/​private/​eduroam-admin/​|webový archiv]], je přístupný registrovaným správcům eduroamu z institucí.
Last modified:: 2020/03/18 12:30