cs:spravce:info

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:info [2017/11/08 15:01]
Jan Tomášek [Testovací účty]
cs:spravce:info [2019/08/12 09:53] (current)
Jan Tomášek [eduroam-admin@cesnet.cz]
Line 54: Line 54:
 ==== eduroam-admin@cesnet.cz ==== ==== eduroam-admin@cesnet.cz ====
  
-Uzavřená konference ​s podporou šifrování. Je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů v rámci //​eduroam.cz//​. Konference je používána především k hromadnému oslovování správců, je ale vhodná k použití ​ při případném řešení technických záležitostí souvisejících s //​eduroam//​em.+Uzavřená ​emailová ​konference. Je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů v rámci //​eduroam.cz//​. Konference je používána především k hromadnému oslovování správců, je ale vhodná k použití ​ při případném řešení technických záležitostí souvisejících s //​eduroam//​em.
  
 Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​|webový archiv]], přístup je řízen CESNET CAAS a mají ho členové skupin "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduRoam%20Managers,​ou=Groups,​%20dc=cesnet,​dc=cz|eduroam managers]]"​ a "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduroam%20admins,​ou=Groups,​dc=cesnet,​dc=cz|eduroam admins]]"​. Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​|webový archiv]], přístup je řízen CESNET CAAS a mají ho členové skupin "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduRoam%20Managers,​ou=Groups,​%20dc=cesnet,​dc=cz|eduroam managers]]"​ a "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduroam%20admins,​ou=Groups,​dc=cesnet,​dc=cz|eduroam admins]]"​.
Last modified:: 2019/08/12 09:53