cs:spravce:info

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:info [2017/11/08 15:01]
Jan Tomášek [Testovací účty]
cs:spravce:info [2019/08/12 09:53]
Jan Tomášek [eduroam-admin@cesnet.cz]
Line 54: Line 54:
 ==== eduroam-admin@cesnet.cz ==== ==== eduroam-admin@cesnet.cz ====
  
-Uzavřená konference ​s podporou šifrování. Je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů v rámci //​eduroam.cz//​. Konference je používána především k hromadnému oslovování správců, je ale vhodná k použití ​ při případném řešení technických záležitostí souvisejících s //​eduroam//​em.+Uzavřená ​emailová ​konference. Je určena pouze pro správce realmů a RADIUS serverů v rámci //​eduroam.cz//​. Konference je používána především k hromadnému oslovování správců, je ale vhodná k použití ​ při případném řešení technických záležitostí souvisejících s //​eduroam//​em.
  
 Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​|webový archiv]], přístup je řízen CESNET CAAS a mají ho členové skupin "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduRoam%20Managers,​ou=Groups,​%20dc=cesnet,​dc=cz|eduroam managers]]"​ a "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduroam%20admins,​ou=Groups,​dc=cesnet,​dc=cz|eduroam admins]]"​. Konference má k dispozici [[https://​random.cesnet.cz/​pipermail/​eduroam-admin/​|webový archiv]], přístup je řízen CESNET CAAS a mají ho členové skupin "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduRoam%20Managers,​ou=Groups,​%20dc=cesnet,​dc=cz|eduroam managers]]"​ a "​[[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​hradmin?​record=caas::​hradmin::​groups&​cmd=show&​dn=cn=eduroam%20admins,​ou=Groups,​dc=cesnet,​dc=cz|eduroam admins]]"​.
Last modified:: 2020/02/17 14:08