cs:spravce:info

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:info [2017/11/05 17:14]
Václav Mach
cs:spravce:info [2017/11/08 15:01]
Jan Tomášek [Testovací účty]
Line 40: Line 40:
  
 ===== Testovací účty ===== ===== Testovací účty =====
- 
-{{ :​cs:​spravce:​info:​testovaciucty.png?​200|Přehled testovacích účtů}} 
  
 Každý správce RADIUS serveru nebo realmu musí mít účet v [[https://​caas.cesnet.cz/​caas|CESNET CAAS]], u těchto účtů je povolen roaming s identititou //​cesnet.cz//​. Heslo pro eduroam je jiné než do CESNET CAAS, před použitím ​ je nutné si ho nastavit v osobním profilu v CESNET CAAS. Správce může použít tuto identitu pro otestování,​ jestli mu roaming funguje. Každý správce RADIUS serveru nebo realmu musí mít účet v [[https://​caas.cesnet.cz/​caas|CESNET CAAS]], u těchto účtů je povolen roaming s identititou //​cesnet.cz//​. Heslo pro eduroam je jiné než do CESNET CAAS, před použitím ​ je nutné si ho nastavit v osobním profilu v CESNET CAAS. Správce může použít tuto identitu pro otestování,​ jestli mu roaming funguje.
- 
-Pro automatizované testování jsou určeny dedikované účty. Každý správce si může dohledat svůj účet v [[https://​caas.cesnet.cz/​caas/​eduroam1?​record=caas::​eduroam::​testAccounts&​authLogin=1|CESNET CAAS / WiFi / Testovací účty]]. 
- 
-Chcete-li testovat spojení vašeho RADIUS serveru a národního RADIUS serveru, použijte realm ''​test.eduroam.cz''​. V tomto režimu je podporována pouze PAP metoda. Tento realm je určen pro případné periodické testování dostupnosti,​ není však třeba vyvíjet vlastní monitorovací systém, protože všichni správci mají k dispozici [[:​cs:​spravce:​info#​monitoring|monitoring vyvíjený]] CESNETem. 
- 
-Chcete-li otestovat spojení s CESNETem (ve smyslu další připojené organizace),​ můžete použít realm ''​cesnet.cz''​. 
  
 ===== Monitoring ===== ===== Monitoring =====
Last modified:: 2020/02/17 14:08