cs:spravce:etlog

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:spravce:etlog [2018/01/12 15:23]
machv@cesnet.cz
cs:spravce:etlog [2018/07/12 14:01] (aktuální)
machv@cesnet.cz
Řádek 94: Řádek 94:
 Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ kteří se úspěšně autentizovali v krátkém čase ve vzdálených lokalitách. ​ Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ kteří se úspěšně autentizovali v krátkém čase ve vzdálených lokalitách. ​
 Data jsou získávána s těmito konkrétními parametry: Data jsou získávána s těmito konkrétními parametry:
-  * Uživatelské jméno: ​obsahuje jméno konkrétního realmu+  * Uživatelské jméno: ​[nevyplněno]
   * Navštívená instituce 1(nebo navštívená instituce 2, nemá smysl mít tyto dva parametry stejné): obsahuje jméno konkrétního realmu   * Navštívená instituce 1(nebo navštívená instituce 2, nemá smysl mít tyto dva parametry stejné): obsahuje jméno konkrétního realmu
   * Revize dat: nejnovější dostupná   * Revize dat: nejnovější dostupná
Poslední úprava:: 2018/07/12 14:01