cs:spravce:etlog

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:spravce:etlog [2018/07/12 14:01]
machv@cesnet.cz
cs:spravce:etlog [2018/07/27 18:43] (aktuální)
machv@cesnet.cz
Řádek 79: Řádek 79:
 Zobrazená data jsou odkazována do obecného vyhledávání pro možnost přímého vyhledávání s danými parametry. Pro případ potřeby dodatečné práce s daty je možnost data uložit ve formátu CSV. Zobrazená data jsou odkazována do obecného vyhledávání pro možnost přímého vyhledávání s danými parametry. Pro případ potřeby dodatečné práce s daty je možnost data uložit ve formátu CSV.
  
-==== test COMPROMISED_USERS ​====+==== test COMPROMISED-USERS ​====
  
 Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ jejichž identita mohla být kompromitována. ​ Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ jejichž identita mohla být kompromitována. ​
Řádek 90: Řádek 90:
 Výsledky tohoto testu jsou založeny na informacích o pokrytí, které poskytují připojené organizace v dokumentech institution.xml. Výsledky tohoto testu jsou založeny na informacích o pokrytí, které poskytují připojené organizace v dokumentech institution.xml.
  
-==== test CONCURRENT_INST ​====+==== test CONCURRENT-INST ​====
  
 Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ kteří se úspěšně autentizovali v krátkém čase ve vzdálených lokalitách. ​ Tento test je dostupný v [[http://​ermon.cesnet.cz|ermonu]] pro všechny evidované realmy. Výsledek testu má představovat počet uživatelů,​ kteří se úspěšně autentizovali v krátkém čase ve vzdálených lokalitách. ​
Poslední úprava:: 2018/07/12 14:01