cs:spravce:edudb2:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:edudb2:uvod [2019/02/14 07:20]
semik@cesnet.cz [Základní údaje]
cs:spravce:edudb2:uvod [2019/03/08 10:39] (current)
semik@cesnet.cz [Pokrytí eduroamem]
Line 1: Line 1:
-====== eduroam databáze ​v2 ====== +====== eduroam databáze ​- informace o pokrytých lokalitách ​======
- +
-<box 70% center rgb(255,​247,​239) #000000 rgb(255,​133,​133) rgb(10,​82,​122)>​ +
-\\ +
-Stránka obsahuje informace novém způsobu předávání informací o institucích zapojených do eduroamu. Momentálně to není v produkčním režimu a cokoliv podle této stránky vytvoříte bude před uvedením do produkce SMAZÁNO. Plánujeme nasazení v 1Q/2019. +
-\\ +
-\\ +
-</​box>​+
  
 Informace o institucích zapojených do //​eduroam//​u se předávají do centrální evropské databáze. Tam slouží pro účely eduroam CAT, případné další podpůrné služby a také pro statistické účely. Architektura sběru je obdobná jako u samotné //eduroam// infrastruktury,​ informace sbírá NREN, v ČR tedy CESNET, a předává je dál. Kompletní evropská dokumentace je zájemcům k [[https://​monitor.eduroam.org/​fact_eduroam_db.php|dispozici]]. Informace o institucích zapojených do //​eduroam//​u se předávají do centrální evropské databáze. Tam slouží pro účely eduroam CAT, případné další podpůrné služby a také pro statistické účely. Architektura sběru je obdobná jako u samotné //eduroam// infrastruktury,​ informace sbírá NREN, v ČR tedy CESNET, a předává je dál. Kompletní evropská dokumentace je zájemcům k [[https://​monitor.eduroam.org/​fact_eduroam_db.php|dispozici]].
Line 12: Line 5:
 [[:​cs:​spravce:​edudb:​uvod|Původní]] úspořádání v ČR bylo takové, že každá zapojená instituce poskytovala XML dokument, který pak v pravidelných intervalech sbírala centrální služba, agregovala poskytnuté informace. Ty se pak používaly pro generování map a seznamu připojených institucí a také se předávaly dál do EU. [[:​cs:​spravce:​edudb:​uvod|Původní]] úspořádání v ČR bylo takové, že každá zapojená instituce poskytovala XML dokument, který pak v pravidelných intervalech sbírala centrální služba, agregovala poskytnuté informace. Ty se pak používaly pro generování map a seznamu připojených institucí a také se předávaly dál do EU.
  
-Nově se informace předávají pomocí webové aplikace pomoci portálu: https://​pokryti.eduroam.cz/​ Do nové aplikace byla jednorázově přenesna všechna data která byla poskytována v XML formátu. Konverze byla provedena ​xx. xx. 2019, po tomto datu na změny XML dokumentů nereflektujeme.+Nově se informace předávají pomocí webové aplikace pomoci portálu: https://​pokryti.eduroam.cz/​ Do nové aplikace byla jednorázově přenesna všechna data která byla poskytována v XML formátu. Konverze byla provedena ​20února ​2019, po tomto datu na změny XML dokumentů nereflektujeme.
  
 ===== Pokrytí eduroamem ===== ===== Pokrytí eduroamem =====
Line 18: Line 11:
 Webová aplikace pro zadání informací o [[https://​pokryti.eduroam.cz/​|pokrytí eduroamem]] je rozdělena do tří sekcí. Začněte tím že zvolíte realm který chcete editovat. Webová aplikace pro zadání informací o [[https://​pokryti.eduroam.cz/​|pokrytí eduroamem]] je rozdělena do tří sekcí. Začněte tím že zvolíte realm který chcete editovat.
  
 +Informace z webové aplikace se na eduroam.cz exportují 1x denně.
 ==== Základní údaje ==== ==== Základní údaje ====
  
Line 45: Line 38:
 ===== Strojové rozhraní ===== ===== Strojové rozhraní =====
  
-V případě že provozujete vlastní systém evidence lokalit kde vysíláte eduroam, možná by pro vás bylo zajímavé předávat data pomocí strojového rozhraní. Budete muset vlastními silami zajistit vytvoření exportu do JSON formátu, podle požadavků na [[https://​monitor.eduroam.org/​fact_eduroam_db.php|eduroam.org]] a následně zajistit ​peridický ​upload do našeho systému. Jak lze provádět upload je ukázáno v [[https://​github.com/​CESNET/​eduroam-db#​automated-data-update|repozitáři aplikace pokryti.eduroam.cz na githubu]].+V případě že provozujete vlastní systém evidence lokalit kde vysíláte eduroam, možná by pro vás bylo zajímavé předávat data pomocí strojového rozhraní. Budete muset vlastními silami zajistit vytvoření exportu do JSON formátu, podle požadavků na [[https://​monitor.eduroam.org/​fact_eduroam_db.php|eduroam.org]] a následně zajistit ​periodický ​upload do našeho systému. Jak lze provádět upload je ukázáno v [[https://​github.com/​CESNET/​eduroam-db#​automated-data-update|repozitáři aplikace pokryti.eduroam.cz na githubu]].
  
 V případě zájmu o předávání dat tímto způsobem nás kontaktujte na adrese [[info@eduram.cz]]. V případě zájmu o předávání dat tímto způsobem nás kontaktujte na adrese [[info@eduram.cz]].
Last modified:: 2019/02/14 07:20