cs:spravce:edudb2:info_url_idpsp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:edudb2:info_url_idpsp [2020/01/14 16:20]
Eva Cvrková [Pokryté prostory]
cs:spravce:edudb2:info_url_idpsp [2020/01/14 16:21] (current)
Eva Cvrková [Podpora]
Line 43: Line 43:
 Uživatelé naší školy/​instituce se mohou obracet na email eduroam@realm.cz a nebo telefon +420 123 456 789. Uživatelé naší školy/​instituce se mohou obracet na email eduroam@realm.cz a nebo telefon +420 123 456 789.
  
-Návštěvníci s //eduroam// účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té.  ​která jim poskytla účet.+Návštěvníci s //eduroam// účtem by měli podporu hledat primárně ​ve své domovské instituce, tedy tékterá jim poskytla účet.
  
  
  
Last modified:: 2020/01/14 16:21