cs:spravce:edudb2:info_url

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/02/11 14:12]
ec@cesnet.cz [Nastavení uživatelských zřízení pro připojení k eduroamu]
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/05/16 11:12] (current)
machv@cesnet.cz
Line 22: Line 22:
 ===== Aktivace eduroam účtu ===== ===== Aktivace eduroam účtu =====
  
-V //​eduroam//​u se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za **uživatelské jméno**, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/​instituce,​ budete v rámci roamingu přidávat znak **@** a realm **realm.cz**. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit ​eduraom ​heslo.+V //​eduroam//​u se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za **uživatelské jméno**, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/​instituce,​ budete v rámci roamingu přidávat znak **@** a realm **realm.cz**. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit ​eduroam ​heslo.
  
 ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu ===== ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu =====
  
-Pro **bezpečné připojení k //​eduroam//​u nestačí jen zadat jméno a heslo**. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů,​ nejsnazší je to učinit pomocí [[https://​cat.eduroam.cz/|eduroam CAT]], viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​uzivatel/​sw/​uvod|dokumentace na eduroam.cz]].+Pro **bezpečné připojení k //​eduroam//​u nestačí jen zadat jméno a heslo**. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů,​ nejsnazší je to učinit pomocí [[https://​cat.eduroam.org/|eduroam CAT]], viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​uzivatel/​sw/​uvod|dokumentace na eduroam.cz]].
  
 Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace: Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:
Line 40: Line 40:
 ===== Pokryté prostory ===== ===== Pokryté prostory =====
  
-//eduroam// je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou ​tělocvičny. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou, přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března.+//eduroam// je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou ​učebny ​černé magie. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou ​a dračí sluj. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března. Kdo tohle opíše doslova je úplný idiot
  
 ===== Filtrování provozu ===== ===== Filtrování provozu =====
Last modified:: 2019/02/11 14:12