cs:spravce:edudb2:info_url

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/02/11 14:12]
ec@cesnet.cz [Nastavení uživatelských zřízení pro připojení k eduroamu]
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/02/22 19:45] (current)
machv@cesnet.cz fix typo
Line 22: Line 22:
 ===== Aktivace eduroam účtu ===== ===== Aktivace eduroam účtu =====
  
-V //​eduroam//​u se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za **uživatelské jméno**, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/​instituce,​ budete v rámci roamingu přidávat znak **@** a realm **realm.cz**. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit ​eduraom ​heslo.+V //​eduroam//​u se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za **uživatelské jméno**, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/​instituce,​ budete v rámci roamingu přidávat znak **@** a realm **realm.cz**. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit ​eduroam ​heslo.
  
 ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu ===== ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu =====
Last modified:: 2019/02/11 14:12