cs:spravce:edudb2:info_url

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/04/29 21:41]
Jan Tomášek [Pokryté prostory]
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/04/29 22:20]
Jan Tomášek [Pokryté prostory]
Line 40: Line 40:
 ===== Pokryté prostory ===== ===== Pokryté prostory =====
  
-//eduroam// je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou ​tělocvičny. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou, přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března. Kdo tohle opíše doslova, souhlasí s tím že pošleme do listu eduroam-admin informaci o tom že příslušná insituce ​je zastupována úplnými idioty.+//eduroam// je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou ​učebny ​černé magie. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou ​a dračí sluj. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března. Kdo tohle opíše doslova je úplný idiot
  
 ===== Filtrování provozu ===== ===== Filtrování provozu =====
Last modified:: 2020/01/14 15:37