cs:spravce:cat:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:cat:uvod [2019/05/23 10:53]
Václav Mach
cs:spravce:cat:uvod [2019/06/13 07:35] (current)
Jan Tomášek [nastavení EAP profilu]
Line 28: Line 28:
 V bloku "​Podporované metody EAP" přesuňte do zeleného pole jen ty, které chcete podporovat, typicky tedy pouze PEAP-MSCHAPv2 a TTLS-MSCHAPv2. ​ V bloku "​Podporované metody EAP" přesuňte do zeleného pole jen ty, které chcete podporovat, typicky tedy pouze PEAP-MSCHAPv2 a TTLS-MSCHAPv2. ​
  
-Dalším velmi důležitým blokem je "​Podrobnosti EAP pro tento profil"​. Tam musíte uploadnout certifikát CA, která podepsala certifikát vašemu RADIUS serveru, případně celý řetěz a k selfsign kořenu. V případě EAPu není žádoucí, aby server posílal mezilehlé CA s ohledem na množství přenášených dat. Dále zadejte jméno RADIUS serveru.+Dalším velmi důležitým blokem je "​Podrobnosti EAP pro tento profil"​. Tam musíte uploadnout certifikát CA, která podepsala certifikát vašemu RADIUS serveru, případně celý řetěz a k selfsign kořenu. Dále zadejte jméno RADIUS serveru.
  
 V rámečku "​Vlastnosti media pro tento profil"​ odstraňte všechny přednavržené volby. Mohla by se hodit informace "​Další SSID", v situaci, kdy jste v lokalitě, kde jsou přeslechy s jiným eduroamem. Např. v CESNETu, který sídlí v budově VŠCHT, vysíláme i eduroam-cesnet,​ aby naši zaměstnanci měli zaručeno přidělení IP z rozsahu CESNETu. Pokud to není nezbytně nutné, tuto volbu nepoužívejte. V rámečku "​Vlastnosti media pro tento profil"​ odstraňte všechny přednavržené volby. Mohla by se hodit informace "​Další SSID", v situaci, kdy jste v lokalitě, kde jsou přeslechy s jiným eduroamem. Např. v CESNETu, který sídlí v budově VŠCHT, vysíláme i eduroam-cesnet,​ aby naši zaměstnanci měli zaručeno přidělení IP z rozsahu CESNETu. Pokud to není nezbytně nutné, tuto volbu nepoužívejte.
Last modified:: 2019/06/13 07:35