cs:spravce:aapk:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:aapk:uvod [2019/11/07 19:25]
Jan Tomášek
cs:spravce:aapk:uvod [2020/02/27 10:33] (current)
Jan Tomášek [Chyby]
Line 1: Line 1:
 ====== eduroam admin aplikace ====== ====== eduroam admin aplikace ======
  
-TODO semik+[[https://​admin.eduroam.cz/​|Administrativní aplikace]] slouží ke správě organizačních a technických informací o instituci zapojené do eduroamu. Správci dotyčné instituce mohou provádět změny parametrů svého realmu, RADIUS serveru pomocí této aplikace samobslužně. 
 + 
 +Aplikace umožnuje přihlašování pomocí federace eduID.cz a sociálních identit, před jejich použitím si musíte tyto identity registrovat,​ postupujte podle stránky [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​migrace-uctu|Migrace účtů správců eduroamu z CESNET CAAS]]. 
 + 
 +===== Úvodní obrazovka ===== 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​aapk:​uvodni-obrazovka.png?​100 |}} Příklad [[https://​admin.eduroam.cz/​|úvodní obrazovky aplikace]] - pokud přihlášený správce není správcem žádného RADIUS serveru nebo realmu vidí pouze tlačítko "​Registrovat nový realm"​. 
 + 
 +===== Registrace nové instituce ===== 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​aapk:​registrace-1.png?​100 |}} 
 + 
 +Po přihlášení do aplikace má správce k dispozici na úvodní stránce tlačítko "​Registrovat nový realm",​ po jeho stisknutí se zobrazí formulář kde je nutné vyplnit všechny položky. Neuvádějte neúplné informace anebo informace o kterých víte že je budete vzápětí chtít změnit. 
 + 
 +Po stisku zeleného tlačítka "​Registrovat nový realm" je realm a RADIUS před-registrován. Obratem vám přijde emailové potvrzení o předregistraci,​ vyčkejte finálního schválení nebo zamítnutí vaší žádosti. 
 + 
 +===== Úpravy parametrů RADIUS serveru ===== 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​aapk:​radius-server.png?​100 |}} Správce RADIUS serveru má oprávnění modifikovat velkou řadu parametrů RADIUS serveru. Neuvážená změna parametrů může mít negativní dopady na funkčnost závislých realmů. 
 + 
 +Správce který není současně správcem realmu nemůže efektivně s RADIUS serverem nakládat. Vyvarujte se takových situací. 
 + 
 +Sdílená tajemství pro národní RADIUS server byla v minulosti různá. Historicky používal RadSec sdílené tajemství ''​mysecret''​ později bylo v [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc6614|RFC 6614]] standartizováno používání ''​radsec''​. Hodnota je zbytečná, ale bohužel na obou koncích musí být stejná. Podobné je to v případě IPSec - používali jsme náhodně generovaný string, zbytečně spojení je šifrováno. Nové instalace používají jen '​ipsec'​. Hodnoty sdíleného tajemství pro národní RADIUS jsou závislé na protokolu připojení a administrátor je nemůže měnit. 
 + 
 +Pokud deaktivujete všechny RADIUS servery příslušné k realmu odpojíte tento realm od eduroamu. Zamýšlené užití deaktivace RADIUSu serveru je příprava nové instituce k připojení,​ dočasné vyřazení krátkodobě nefunkčního serveru anebo příprava na trvalé vyřazení. 
 + 
 +Smazání RADIUS serveru a nebo vytvoření zcela nového mohou provést pouze správci federace - požádejte nás emailem [[info@eduroam.cz]]. 
 + 
 +===== Úpravy parametrů realmu ===== 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​aapk:​realm.png?​100 |}} Správce realmu může změnit nekteré základní parametry jako testovací účet anebo přidat či odebrat adminy. Ostatní operace jako smazání realmu, přidání realm aliasu a řadu dalších mohou provést pouze správci federace - požádejte nás emailem [[info@eduroam.cz]]. 
 + 
 +===== Testovací eduroam účet ===== 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​aapk:​test-admin_eduroam_cz.png?​100 |}} Pro účely testování přístupu k eduroamu v roli návštěvníka má každý správce k dispozici účet v realmu UID@admin.eduroam.cz. UID - uživateslké jméno vám bylo přiděleno a heslo si můžete vygenerovat v administrativní aplikaci po kliknutí na vaše jméno v pravém horním rohu. 
 + 
 + 
 +====== Generování konfigurace ====== 
 + 
 +Konfigurace národního RADIUSu se generuje po každé změně realmu a RADIUS serveru. Aby se předešlo zbytečně častým restartům národního RADIUS serveru, tak k nasazení dojde až 10min po poslední změně konfigurace. Tj. když chvíli po první změně provede někdo jiný jinou změnu - tak tato nová akce pozdrží nasazování první změny. 
 + 
 +Konfigurace monitorovacího serveru se generuje každou hodinu v osmé minutě, pokud je detekována změna v databázi konfigurací. Po nasazení je občas server nedostupný - opakujte přístup později. 
 + 
 +Pokud si zavřete informační okno s odpočtem nasazení konfigurace získáte podobné informace na záložce [[https://​admin.eduroam.cz/​config_history|historie konfigurací]]. 
 + 
 +====== Správci eduroamu - pozvánky ====== 
 + 
 +Za ideální považujeme když každý realm a RADIUS server má dva správce kteří jsou schopni se zastoupit. V případě malých institucí to pak může být správce výpočetní techniky + externí technik. 
 + 
 +Preferujeme osobní emailové adresy. Email použitý pro zaslání pozvánky neslouží k ničemu jinému než právě k doručení pozvánky. Pozvaný správce musí pro přihlášení použít účet v [[https://​www.eduid.cz/​cs/​members|eduID.cz]],​ [[https://​www.mojeid.cz/​|mojeID]] anebo sociální identitu (google, facebook, ...) a předpokládáme že se dále zaregistruje s osobní emailovou adresou. 
 + 
 +emailová adresa je následně používána v případě výpadku k jeho notifikaci z našeho monitoringu. A také zařazení do listu eduroam-admin - kde je komunita správců schopných si navzájem pomoci, to je také hlavní důvod naší preference osobních kontaktů. 
 + 
 +====== Chyby ====== 
 + 
 +<​del>​13. 2. - Nefunguje uložení změn RADIUS serveru pokud tento používá připojení pomocí IPsec.</​del>​ fix nasazen 15. 2.\\ 
 +16. 2. - propagace konfigurace na monitoring se provádí pouze jedenkrát za hodinu (v osmé minutě hodiny a trvá cca 10min)\\ 
 +<​del>​17. 2. - admin RADIUS serveru nemůže aktualizovat IP; fix nasazen 26. 2.</​del>​ 
 + 
 +====== Referenční nápověda ======
  
 Stránka s přehledem [[:​cs:​spravce:​aapk:​ref|referenční]] nápovědy. Stránka s přehledem [[:​cs:​spravce:​aapk:​ref|referenční]] nápovědy.
Last modified:: 2019/11/07 19:25