cs:spravce:aapk:frag_sa_lifetime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:aapk:frag_sa_lifetime [2020/03/24 10:09]
Jan Čáslavský created
cs:spravce:aapk:frag_sa_lifetime [2020/03/25 09:06] (current)
Jan Tomášek
Line 3: Line 3:
 Doba platnosti SA je pro každou dvojici serverů různá. Důvodem je, aby nedocházelo k expiraci SA ve stejný okamžik, a tím byla dostupnost služby co nejvyšší. Vypočte se podle vztahu: Doba platnosti SA je pro každou dvojici serverů různá. Důvodem je, aby nedocházelo k expiraci SA ve stejný okamžik, a tím byla dostupnost služby co nejvyšší. Vypočte se podle vztahu:
  
-**18*60*60 - 11*ip1[3] - 17*ip1[2] - 20*ip1[1] - 19*ip1[0] - 7*ip2[3] - 5*ip2[2] - 3*ip2[1] - 9*ip2[0]**+**int((18*60*60 - 11*ip1[3] - 17*ip1[2] - 20*ip1[1] - 19*ip1[0] - 7*ip2[3] - 5*ip2[2] - 3*ip2[1] - 9*ip2[0])/60)**
  
 kde:\\ kde:\\
Line 9: Line 9:
 **ip2** - je pole -„- **IP adresy národního RADIUS serveru** **ip2** - je pole -„- **IP adresy národního RADIUS serveru**
  
-Např: pro komunikaci radius1.cesnet.cz ⇔ radius1.eduroam.cz je správná hodnota: 18*60*60 - 11*226 - 17*144 - 20*113 - 19*195 - 7*22 - 5*187 - 3*113 - 9*195 = 50718, tedy zhruba 14 hodin. ​+Např: pro komunikaci radius1.cesnet.cz ⇔ radius1.eduroam.cz je správná hodnota: ​int((18*60*60 - 11*226 - 17*144 - 20*113 - 19*195 - 7*22 - 5*187 - 3*113 - 9*195)/60) 845 min, tedy zhruba 14 hodin. ​
Last modified:: 2020/03/25 09:06