cs:spravce:aapk:frag_pref

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:aapk:frag_pref [2019/11/07 18:55] (current)
Jan Tomášek vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +===== Preference serveru =====
  
 +Po restartu národního RADIUSu je přednostně pro ověřování realmu používán server s nižším číslem. Pokud dojde k výpadkům ověřování na serveru, začne národní RADIUS posílat požadavky na případný druhý server v pořadí. K prvnímu serveru se pak vrátí buď po restartu a nebo po výpadcích druhého serveru.
Last modified:: 2019/11/07 18:55