cs:spravce:aapk:frag_mon_secret

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:aapk:frag_mon_secret [2019/11/07 18:46] (current)
Jan Tomášek vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +===== Sdílené tajemství pro monitoring =====
  
 +Sdílené tajemství které používá ermon.cesnet.cz při komunikaci s RADIUS serverem. Typicky se jedná o 15 náhodných znaků.
Last modified:: 2019/11/07 18:46