cs:spravce:aapk:frag_inf_secret

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:aapk:frag_inf_secret [2019/11/07 18:19] (current)
Jan Tomášek vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +===== Sdílené tajemství pro národní RADIUS server =====
  
 +Pro servery připojené protokolem RadSec se používá: **radsec**.
 +
 +Pro servery připojené protokolem IPsec se používá: **ipsec**.
 +
 +Historicky se můžete setkat i s jinými hodnotami, je ale žádoucí migrovat na výše uvedené defaulty. Nepřepínejte mezi protokoly připojení,​ nebudete se moci vráti k historickým hodnotám.
Last modified:: 2019/11/07 18:19