cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navigationmenu [2020/02/10 11:05]
Jan Tomášek
cs:navigationmenu [2020/07/30 15:06] (aktuální)
Jan Tomášek
Řádek 69: Řádek 69:
         * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url_sp|SP]].         * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url_sp|SP]].
     * [[:​cs:​spravce:​cat:​uvod|eduroam CAT]]     * [[:​cs:​spravce:​cat:​uvod|eduroam CAT]]
 +    * [[:​cs:​spravce:​aapk:​uvod|Administrativní aplikace]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​aapk:​ref|Referenční nápověda]]
 +    * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu|Metody přihlašování]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​spojeni-identit|Spojení identit]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​overeni-spojeni-identit|Kontrola spojení]]
     * [[:​cs:​spravce:​ap:​uvod|AP]]     * [[:​cs:​spravce:​ap:​uvod|AP]]
       * [[:​cs:​spravce:​ap:​airportextreme|Apple Airport Extreme]]       * [[:​cs:​spravce:​ap:​airportextreme|Apple Airport Extreme]]
Řádek 84: Řádek 89:
       * [[:​cs:​spravce:​ap:​mikrotik|MikroTik]]       * [[:​cs:​spravce:​ap:​mikrotik|MikroTik]]
       * [[cs:​spravce:​ap:​ruckus_zone_director|Ruckus Wireless Zone Director 1200]]       * [[cs:​spravce:​ap:​ruckus_zone_director|Ruckus Wireless Zone Director 1200]]
-    * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu|Migrace účtů z CESNET CAAS]] 
-      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​spojeni-identit|Spojení identit]] 
-      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​overeni-spojeni-identit|Kontrola]] 
-    * [[:​cs:​spravce:​aapk:​uvod|Administrativní aplikace]] 
-      * [[:​cs:​spravce:​aapk:​ref|Referenční nápověda]] 
   * [[:​cs:​kraje:​uvod|IROP]]   * [[:​cs:​kraje:​uvod|IROP]]
     * [[:​cs:​kraje:​aktivni_zapojeni|Aktivní vs Pasivní]]     * [[:​cs:​kraje:​aktivni_zapojeni|Aktivní vs Pasivní]]
Řádek 98: Řádek 98:
       * [[:​cs:​kraje:​skolni_radius:​popis_parametru|FreeRADIUS + LDAP]]       * [[:​cs:​kraje:​skolni_radius:​popis_parametru|FreeRADIUS + LDAP]]
     * [[:​cs:​kraje:​123|Krok za krokem]]     * [[:​cs:​kraje:​123|Krok za krokem]]
-  * [[:​cs:​internal:​zapojeni|Zapojení organizace]]+  ​* [[:​cs:​internal:​uvod|Interní dokumentace]] 
 +    ​* [[:​cs:​internal:​zapojeni|Zapojení organizace]] 
 +      * [[:​cs:​internal:​rt-fronta]] 
 +    * [[:​cs:​internal:​ldap]] 
 +    * [[:​cs:​internal:​aa]]
     * [[:​cs:​internal:​administrace]]     * [[:​cs:​internal:​administrace]]
-      * [[:​cs:​internal:​fw]] 
-      * [[:​cs:​internal:​ipsec]] 
       * [[:​cs:​internal:​radiator]]       * [[:​cs:​internal:​radiator]]
 +    * [[:​cs:​internal:​hw]]
     * [[:​cs:​internal:​managed]]     * [[:​cs:​internal:​managed]]
-    * [[:​cs:​internal:​caas-accout]] 
-    * [[:​cs:​internal:​add-eduroam]] 
     * [[:​cs:​internal:​weblogin]]     * [[:​cs:​internal:​weblogin]]
     * [[:​cs:​internal:​zombie]]     * [[:​cs:​internal:​zombie]]
-    * [[:​cs:​internal:​RT]]+    * [[:​cs:​internal:​zapisy]]
  
Poslední úprava:: 2020/02/10 11:05