cs:navigationmenu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:navigationmenu [2019/09/24 17:09]
Jan Čáslavský Pridani navodu k NPS do RADIUS kategorie
cs:navigationmenu [2020/02/24 13:05] (aktuální)
Jan Tomášek
Řádek 31: Řádek 31:
       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty|Certifikáty]]       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty|Certifikáty]]
         * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​eduroamCA]]         * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​eduroamCA]]
-        * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty:​cca4]] 
       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​realm|Realm]]       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​realm|Realm]]
       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​uvod|IPsec]]       * [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​ipsec:​uvod|IPsec]]
Řádek 67: Řádek 66:
     * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​uvod|Informace o pokrytí]]     * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​uvod|Informace o pokrytí]]
       * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url|Příklad informační stránky]]       * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url|Příklad informační stránky]]
 +        * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url_idpsp|IdP + SP]].
 +        * [[:​cs:​spravce:​edudb2:​info_url_sp|SP]].
     * [[:​cs:​spravce:​cat:​uvod|eduroam CAT]]     * [[:​cs:​spravce:​cat:​uvod|eduroam CAT]]
     * [[:​cs:​spravce:​ap:​uvod|AP]]     * [[:​cs:​spravce:​ap:​uvod|AP]]
Řádek 83: Řádek 84:
       * [[:​cs:​spravce:​ap:​mikrotik|MikroTik]]       * [[:​cs:​spravce:​ap:​mikrotik|MikroTik]]
       * [[cs:​spravce:​ap:​ruckus_zone_director|Ruckus Wireless Zone Director 1200]]       * [[cs:​spravce:​ap:​ruckus_zone_director|Ruckus Wireless Zone Director 1200]]
 +    * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu|Migrace účtů z CESNET CAAS]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​spojeni-identit|Spojení identit]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​migrace-uctu:​overeni-spojeni-identit|Kontrola]]
 +    * [[:​cs:​spravce:​aapk:​uvod|Administrativní aplikace]]
 +      * [[:​cs:​spravce:​aapk:​ref|Referenční nápověda]]
   * [[:​cs:​kraje:​uvod|IROP]]   * [[:​cs:​kraje:​uvod|IROP]]
     * [[:​cs:​kraje:​aktivni_zapojeni|Aktivní vs Pasivní]]     * [[:​cs:​kraje:​aktivni_zapojeni|Aktivní vs Pasivní]]
Řádek 92: Řádek 98:
       * [[:​cs:​kraje:​skolni_radius:​popis_parametru|FreeRADIUS + LDAP]]       * [[:​cs:​kraje:​skolni_radius:​popis_parametru|FreeRADIUS + LDAP]]
     * [[:​cs:​kraje:​123|Krok za krokem]]     * [[:​cs:​kraje:​123|Krok za krokem]]
-  * [[:​cs:​internal:​zapojeni|Zapojení organizace]]+  ​* [[:​cs:​internal:​uvod|Interní dokumentace]] 
 +    ​* [[:​cs:​internal:​zapojeni|Zapojení organizace]] 
 +      * [[:​cs:​internal:​rt-fronta]]
     * [[:​cs:​internal:​administrace]]     * [[:​cs:​internal:​administrace]]
       * [[:​cs:​internal:​fw]]       * [[:​cs:​internal:​fw]]
Řádek 102: Řádek 110:
     * [[:​cs:​internal:​weblogin]]     * [[:​cs:​internal:​weblogin]]
     * [[:​cs:​internal:​zombie]]     * [[:​cs:​internal:​zombie]]
-    * [[:​cs:​internal:​RT]] 
  
Poslední úprava:: 2019/09/24 17:09