attributes:eduroamuid

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
attributes:eduroamuid [2018/05/31 13:14]
machv@cesnet.cz
attributes:eduroamuid [2018/08/09 13:33] (aktuální)
jop@cesnet.cz
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== eduroamUID ====== ====== eduroamUID ======
  
-[[:​cs:​spravce:​etlog|Systém etlog]] umožnuje koncovým uživatelům sítě eduroam zobrazit informace o jejich aktivitě. Předpokládá,​ že eduroam identita uživatele je shodná s hodnotou atributu ''​[[https://​www.eduid.cz/​cs/​tech/​attributes/​edupersonprincipalname|eduPersonPrincipalName]]''​. V případě, že to není pravda, může domovské IdP implementovat atribut ''​eduroamUID''​ a v něm předávat eduroam identitu uživatele.+===== English =====
  
-Na úrovní SAML zprávy je atribut identifikován jako ''​<​nowiki>​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID</​nowiki>''​. Implementace na straně Shibboleth IdP 3 (konfigurační soubor ​''​attribute-resolver.xml''​) může vypadat např. takto:+''​eduroamUID''​ attribute ​definition in English in available at [[:​en:​attributes:​eduroamuid|the following page]].
  
-<file xml attribute-resolver-eduroamuid.xml>​ +===== Čeština ​=====
-<​AttributeDefinition id="​eduroamUID"​ xsi:type="​ScriptedAttribute">​ +
-  <​Dependency ref="​uid"​ /> +
-  <​AttributeEncoder xsi:type="​SAML1String"​ name="​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID"​ /> +
-  <​AttributeEncoder xsi:type="​SAML2String"​ name="​http://​eduroam.cz/​attributes/​eduroamUID"​ friendlyName="​eduroamUID"​ /> +
-  <​Script>​ +
-    <​![CDATA[ +
-      if (typeof uid !"​undefined"​ && uid !null) { +
-          eduroamUID.addValue (uid.getValues().get(0) + "​@eduroam.%{idp.scope}"​);​ +
-      } +
-      ]]> +
-    </​Script>​ +
-</​AttributeDefinition>​ +
-</​file>​+
  
-IdP musí tento atribut uvolňovat minimálně pro entityID ''<​nowiki>​https://​monitor.eduroam.cz/​shibboleth</​nowiki>''​ a ''<​nowiki>​https://​attributes.eduid.cz/​shibboleth</​nowiki>''​. Chcete-li uvolňovat atribut ​''​eduroamUID'' ​jen službám z federace //​eduID.cz//,​ které si tento atribut vyžádají ​metadatech, ukázka pravidla pro Shibboleth IdP 3 (konfigurační soubor ''​attribute-filter.xml''​) ​je zde: +Definice atributu ​''​eduroamUID''​ v češtině ​je k dispozici na [[:cs:attributes:eduroamuid|následující stránce]].
- +
-<file xml attribute-filter-eduroamuid.xml>​ +
-<​AttributeFilterPolicy id="​eduroamUID">​ +
- +
-    <​PolicyRequirementRule xsi:type="​OR">​ +
-        <Rule xsi:type="​InEntityGroup"​ groupID="​https://​eduid.cz/​metadata"​ /> +
-    </​PolicyRequirementRule>​ +
- +
-    <​AttributeRule attributeID="​eduroamUID">​ +
-        <​PermitValueRule xsi:​type="​AttributeInMetadata"​ onlyIfRequired="​false"​ /> +
-    </​AttributeRule>​ +
- +
-</​AttributeFilterPolicy>​ +
-</​file>​+
  
Poslední úprava:: 2018/05/31 13:14