404notfound

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

404notfound [2006/09/26 15:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 404: Stránka nenalezena ======
 +
 +**Omlouváme se!** Taková stránka na portálu eduroam.cz neexistuje. Koncem září 2006 prošel portál restrukturalizací a je možné, že Vámi hledaná stránka byla zrušena.
 +
 +Pokuste se prosím najít stránku pomocí menu na [[:​cs:​start|úvodní stránce portálu]]. Můžete se také obrátit na [[http://​wiki.eduroam.cz/​doku.php?​id=cs:​kontakty#​ing._jan_tomasek|správce portálu]].
 +
 +
 +====== 404: Page not found ======
 +
 +**We are sorry!** Requested page was not found. At end of September we reworked structure of the eduroam.cz portal, it is posible that page you are looking for was deleted..
 +
 +Please try to search for your page on [[:​en:​start|first page of portal]]. You can also try to ask  [[http://​wiki.eduroam.cz/​doku.php?​id=cs:​kontakty#​ing._jan_tomasek|webmaster]].
 +
  
Last modified:: 2006/09/26 15:24